Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ ΛΗΦΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014 ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΠΑ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (ΠΧ ΑΓΡΟΤΩΝ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 312;