Καλησπέρα σας,

Γονείς που κατέχουν ονομαστικές μετοχές ανωνύμου εταιρείας (60%-40%) θέλουν να κάνουν γονική παροχή αυτές τις μετοχές στο παιδί τους. Ο υπολογισμός της αξίας γίνεται με βάση την ΠΟΛ.1055/2003.

Ο υπολογισμός του φόρου με βάση ποια κλίμακα γίνεται?

Μήπως ισχύει ακόμη το 1,2% για Α βαθμού συγγένεια (ή 2,4% για Β βαθμού συγγένεια)? που

αναφέρεται στο τέλος της ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΙΣΤΗΡΙΟ ΑΙΤΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΩΡΕΑΣ, ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

και συγκεκριμένα στον πίνακα ΣΤ. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ

α) Για μεταβιβάσεις αιτία κληρ/μιας, δωρεάς κλπ. σε δικαιούχους Α ή Β βαθμού.

Αν δεν ισχύει το 1,2% και 2,4% με ποιό νόμο, απόφαση καταργήθηκαν?

Μήπως ισχύουν (το 1,2%-2,4%) ακόμη σε περίπτωση θανάτου-κληρονομιάς?

Ευχαριστούμε πολύ