Προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί λογιστής φοροτεχνικός,κάτοχος αδείας Α΄τάξεως,θέλει να συστήσει εταιρεία ΙΚΕ, στην οποία θα συμμετέχει ως απλός εταίρος,με το υιό του, ο οποίος θα συμμετέχει ως εταίρος-διαχ/στής, (στερούμενος αδείας απο το οικονομικό επιμελητήριο, είναι απόφοιτος Αγγλικού οικονομικού κολλεγίου και έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ως λογιστής φοροτεχνικός, χωρίς την εγγραφή του στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος καθόσον ,το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, δεν δέχεται να τον εγγράψει στα μέλη του,παρόλο που το Υπουργείο Παιδείας έχει αναγνωρισεί το πτυχίο του)

Στο καταστατικό της ΙΚΕ που θα συστήσουν θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο απλός εταίρος (πατέρας) είναι κάτοχος αδείας Α΄τάξεως ? θα γίνεται κάποια ιδιαίτερη μνεία για το θέμα της υπογραφής ? θα υπογράφει τα φορολογικά έντυπα που χρειάζεται υπογραφή από κάτοχο αδείας Α΄τάξεως ο διαχ/στής κάτω απο τη σφραγίδα της ΙΚΕ ? εάν πρέπει να υπογράφει ο κάτοχος αδείας Α΄τάξεως (πατέρας) μήπως θα έχει πρόβλημα τον συνταξιοδοτικό του φορέα ?

Πως πρέπει να λειτουργεί η εταιρεία,ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα ασφάλισης και πρόβλημα στη σύνταξη του απλού εταίρου πατέρα ?

Ευχαριστώ