Καλημέρα σας,

Θα παρακαλούσα για τη βοήθειά σας στο παρακάτω θέμα.

Αλλοδαπή Κυπριακή εταιρεία χωρίς δραστηριότητα στην Ελλάδα, διαθέτει Α.Φ.Μ. μόνο επειδή κατέχει ακίνητο (στην Ελλάδα) από το έτος 2005.

Να επισημάνουμε ότι το εν λόγω ακίνητο είναι και ήταν ανέκαθεν κενό και η εταιρεία υποβάλει κανονικά όλες τις δηλώσεις που προβλέπονται.

Τα ερωτήματα που τίθενται, είναι ότι επειδή από 01/01/2014 πρέπει να τηρεί βιβλία, ποιες είναι οι εγγραφές έναρξης (κεφάλαιο ταμείο κλπ αποσβέσεις ή όχι στα αποτελέσματα επειδή είναι εκτός εκμετάλλευσης) και με ποια ποσά. Οι δαπάνες ΔΕΗ, δαπάνες κοινοχρήστων κλπ που καταβάλλονται μειώνουν το ταμείο.

Όταν το ταμείο τείνει στο μηδέν πως θα γίνει αύξηση κεφαλαίου για να καλύψει τις δαπάνες; (Υπόψη ότι ο μέτοχος είναι αλλοδαπός φυσικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ Ελλάδα).

Η εταιρεία έχει κάποια υποχρέωση στο μητρώο της ΦΑΕ για ένταξη σε βιβλία υπαγωγή σε ΦΠΑ κλπ;

Επίσης αν η εταιρεία αποφασίσει να πουλήσει το εν λόγω ακίνητο, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής της στην Ελλάδα, γίνεται διακοπή στη ΦΑΕ; Είναι συγκεκριμένη διαδικασία ή όπως μια ημεδαπή ΑΕ εκκαθάριση κλπ κλπ.

Το ποσό από την πώληση του ακινήτου μπορεί να κατατεθεί σε λογαριασμό της εταιρείας απ ευθείας στην Κύπρο ή πρέπει να περάσει από ελληνική τράπεζα;

Αν υπάρχει υποχρέωση να κατατεθεί σε ελληνική τράπεζα (λόγω capital controls ή ό,τι άλλο) πως θα τα εισπράξει ο πραγματικός αλλοδαπός δικαιούχος στη χώρα του;