Πώς μπορεί μια αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτων να δηλώσει και να αποδείξιε ότι το ακίνητό της που μπορεί να είναι και κατοικία ιδιοχρησιμοποιείται ?