Καλημέρα σας,
Ολλανδική εταιρεία απέκτησε ακίνητο στην Ελλάδα το 2011, το οποίο στη συνέχεια ενοικίασε ως βιομηχανοστάσιο σε εγχώρια ανώνυμη εταιρεία.Κατά την έναρξη στην κατηγορία βιβλίων εντάχθηκε σε μη υπόχρεους και τρόπο τήρησης απαλλασόμενοι.Σαν δραστηριότητα πήρε κωδικό 30000 δηλαδή έλλειψη δραστηριότητας λόγω δραστηριοποίησης μόνο εκτός Ελλάδος, ενώ σαν δραστηριότητα της Ολλανδικής εταιρείας δόθηκε κωδικός 68201202 δηλαδή Υπηρεσίες εκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας .Έκτοτε η παραπάνω εταιρεία η οποία έχει μορφή Ε.Π.Ε υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος,δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε9 και ΕΝΦΙΑ.
Ερώτημα:Ποιές οι υποχρεώσεις της σε τήρηση βιβλίων καθώς με βάσει την πολ 1070/6-6-2016 θα φορολογηθεί είτε με 29% είτε με 26% εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία.
Ευχαριστώ