Αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτησίας ακινητου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αγοράσει ακίνητο στην Ελλαδα πριν 10 χρόνια με κόστος 500000€.Από τότε και μέχρι το 2018 δεν αποκτούσε εισόδημα από το ακίνητο οπότε δεν τηρούσε βιβλία και υπέβαλε κάθε χρόνο μία μηδενική δήλωση φορολογιας εισοδήματος.Το 2018 άρχισε να το μισθώνει οπότε δηλώθηκε στο μητρώο της ΔΟΥ η έναρξη τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας.Σχετικά με τις αποσβέσεις υπολογίστηκαν για όλα τα έτη απο την αγορά του ακινήτου και πλέον η αναπόσβεστη αξία είναι περίπου 300000€..Τώρα η εταιρεία θα πουλήσει το ακίνητο έναντι 600000€..Εχω τα εξής ερωτήματα:
1)τα 600000 από την πώληση - τα 300000 της αναπόσβεστης = 300000 θα φορολογηθούν ώς κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα με 22% φορο?
2)Εφόσον πουληθεί και γίνει διακοπή της επιχείρησης θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση φορολογιας εισοδήματος το επόμενο έτος ηλεκτρονικά ή υποβάλεται στην δου εντός κάποιας προθεσμίας?θα υπολογιστει προκαταβολη φορου?
3)Θεωρω πως σχετικα με τον ειδικό φόρο ακινήτων εφόσον και οι εταίροι εχουν αφμ στην Ελλαδα πως απλα υποβάλεται δήλωση με απαλλαγη(μηδενική)?
4)θα άλλαζε κάτι φορολογικα εάν δεν το είχε μισθώσει και δεν είχε τηρήσει καθόλου βιβλία ή πάλι ίδιο θα ήταν το φορολογικό καθεστώς κατά την πώληση