Φορτηγό δημοσίας που ταξιδεύει στο εξωτερικό (Ε.Ε.) τα έξοδα που πραγματοποιεί (διόδια καύσιμα) και αιτήτε την επιστροφή ΦΠΑ πως θα χειρηστώ την απικώνηση των εξόδων (διόδια - καύσιμα), εσόδων (την επιστροφή ΦΠΑ από εξωτερικό) στα απλογραφικό βιβλίο. Επίσης τα παραπάνω έξοδα περνάνε στην ΜΥΦ και εαν ναι πώς.