1) Αγρότης που υπάγεται στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ αγοράζει γεωργικό ελκυστήρα τον Μάιο 2015 και καταθέτει αίτηση για επιστροφή του ΦΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2015. Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ που υπεβλήθη για το δεύτερο τρίμηνο του 2015 ανεγράφη το ποσό που ζητήθηκε για επιστροφή στον κωδικό 505. Ο έλεγχος της ΔΟΥ ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 οπότε και εξεδόθη η θετική έκθεση και κόπηκε τιμολόγιο από τον αγρότη προς τη ΔΟΥ (μετά από υπόδειξη της ΔΟΥ) με το ποσό του ΦΠΑ.
Ερωτάται: α)Εάν μετά την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 του ΚΒΣ,του ΚΦΑΣ και την εφαρμογή των ΕΛΠ έπρεπε να εκδοθεί τιμολόγιο και
β)Εφόσον εκδόθηκε ποιος χειρισμός του τιμολογίου ως προς την καταχώρηση του στα βιβλία και τη ΜΥΦ.
γ)Ποιος ο συντελεστής απόσβεσης του γεωργικού ελκυστήρα
2) Ο ίδιος αγρότης αγοράζει αγροτικό αυτοκίνητο ΦΙΧ με απαλλαγή από το ΦΠΑ.
Ερωτάται: α)Ποιες οι εγγραφές στα βιβλία και την περιοδική ΦΠΑ και
β)Ποιος ο συντελεστής απόσβεσης