Σε αγρότη κανονικού καθεστώτος με έναρξη 1/1/2014 κόπηκαν εσφαλμένα από εκκοκκιστήρια βάμβακος Τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων με ημερομηνία του 2014 .Το λάθος αυτό το αντιληφθήκαμε το 2015 σε ασυμφωνία με τις ΜΥΦ. Έτσι τελικά εκδόσαμε τα σωστά τιμολόγια με ΦΠΑ όμως με ημερομηνία του 2015 και με την ημερομηνία αυτή τα εκκοκκιστήρια εκδόσανε πιστωτικά τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων.Τα τιμολόγια αυτά όμως επιβαρύνουν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης για το 2015 ενώ αφορούν έσοδα του 2014.Μπορώ να κάνω συμπληρωματική δήλωση και να τα περάσω στο φορολογικό έτος 2014?Επίσης τα πιστωτικά τιμολόγια αγροτικών προϊόντων πως θα τα χειριστώ?θα τα περάσω στα βιβλία μου με τις καταστάσεις ΜΥΦ δεν θα έχω πρόβλημα?Ευχαριστώ πολύ!