Επιχείρηση έχει λάβει απόφαση Γ.Σ. για αποζημίωση μελών Δ.Σ. & εργαζομένων που μετακινούνται εκτός της έδρας της, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύουν και την ιδιότητα του ατόμου που αποζημιώνεται. Τα παραπάνω ποσά, καταγράφονται σε ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΑ, και προσαυξάνουν τα έξοδα που με νόμιμα παραστατικά (ΑΛΠ βενζίνης, διόδια, ΤΠΥ ξενοδοχείου κλπ), αρχικά καταβάλλει ο μετακινούμενος και στη συνέχεια εισπράττει από το ταμείο της εταιρείας.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ : Τα παραπάνω ποσά της χιλιομετρικής αποζημίωσης, δηλώνονται στις Λοιπές Δαπάνες της ΜΥΦ ??