Υπάλληλος σε κατάστημα με 5ημερη πλήρη απασχόληση, κατα την περιόδο των εορτών (εορταστικό

ωράριο) εργάζεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00 με 20.00 δλδ 10.00 μέχρι 18.00 κανονικό ωράριο και 18.00 με ¨

20.00 μία ωρα υπερωρια και μια ωρα υπερεργασια ( διορθώστε με αν δεν ειναι σωστα τα παραπάνω)

Μπορεί να εργαστει τις ίδιες ώρες και Σαββατο και Κυριακή ?

Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση στις παραπανω ώρες τόσο για καθημερινές όσο και για Σ-Κ

Υποβάλλεται εντυπο Ε4 για την τροποποίηση του νόμιμου ωραρίου (10.00-18.00) και εντυπο Ε8 για τις

παραπάνω ωρες ?