Γεια σας,

Ξεκίνησα με προαιρετική απογραφή χρήσης το 2013, συνέχισα λόγω υποχρέωσης το 2014,2015,2016 (3 + 1 χρόνια).Η απογραφή λήξης του 2016 είναι 15000€.Για την χρήση του 2017 μπορώ να χρησιμοποιήσω τα 15000€ ως έναρξη και να μην συνεχίσω την (προεραιτική) απογραφή;

Ευχαριστώ