Εμπορική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και δραστηριότητα που δεν απαλλάσεται από την σύνταξη απογραφής,
παρουσιάζει τα παρακάτω οικονομικά δεδομένα:

Τζίρος έως και το έτος 2003 (ημερολογιακό) κάτω των 150.000. Δεν πραγματοποιείται φυσική απογραφή.
Τζίρος έτους 2004 (ημερολογιακό) 178.359,40. Πραγματοποιείται φυσική απογραφή.
Τζίρος έτους 2005 (ημερολογιακό) 109.546,59. Πραγματοποιείται φυσική απογραφή.
Τζίρος έτους 2006 (ημερολογιακό) 164.895,49. Πραγματοποιείται φυσική απογραφή.
Τζίρος έτους 2007 (ημερολογιακό) 164.731,79. Πραγματοποιείται φυσική απογραφή.
Τζίρος έτους 2008 (ημερολογιακό) 147.658,40. Πραγματοποιείται φυσική απογραφή.
Τζίρος έτους 2009 (ημερολογιακό) 161.807,51. Πραγματοποιείται φυσική απογραφή.
Πραγματικός τζίρος για το 2010 (ημερολογιακό) 137.851,28. Όμως η επιχείρηση κάνει αυτοέλεγχο και ο τζίρος αναπροσαρμόζεται σε 150.375,22 (αυτός αναγράφεται στο Ε1 και τα κέρδη που υπολογίζονται εξωλογιστικά με βάση τον αναπροσαρμοσμένο τζίρο αναγράφονται επίσης στο Ε1 και φορολογούνται).
Η επιχείρηση πραγματοποιεί φυσική απογραφή λήξης για το εν λόγο έτος 2010.
Οι τζίροι για τα επόμενα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 και του 2015 είναι κάτω των 150.000 ευρώ και δεν έχουν πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογές τους βάσει αυτοελέγχου (μέχρι και τα έτη που προβλεπόταν). Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 έχει πραγματοποιηθεί φυσική απογραφή και τα αποτελέσματα έχουν υπολογιστεί με βάση αυτές.
Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε:

1) Η απογραφή που διενεργήθηκε για το έτος 2010 θεωρείται υποχρεωτική ή προαιρετική;
2) Για το 2015 υπάρχει υποχρέωση φυσικής απογραφής (λόγο +3 έτη από την τελευταία προαιρετική);
3) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης φυσικής απογραφής λήξης για το 2015 και επιλεγεί να μην γίνει προαιρετική (οπότε η απογραφή λήξης θα είναι μηδενική), τότε ως απογραφή έναρξης θα αναγραφεί το ποσό της προαιρετικής απογραφής λήξης του 2014 ή μηδενική;

Ευχαριστώ