ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ( ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2015, ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ) ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ ΟΨΙΝ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΝ 31.12.2014,

ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟ ΤΟ 10% ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 2015 ΘΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015??

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.