ΧΡΗΣΗ 2013 ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ,ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.
ΧΡΗΣΗ 2014 ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ,ΚΑΤΩ ΑΠΟ 150.000,00 ΕΥΡΩ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.
ΤΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΠΑΙΡΝΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ?