Απογραφή την 31/12/2014 είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά την 31/12/2015 δεν κάνει απογραφή . Δεν έκανε απογραφή την 31/12/2014 και την 31/12/2015 έκανε απογραφή. Τη θα λογίσει ως απογραφή έναρξης και λήξης στην δήλωση φορολογικού έτους 2015 στις δύο περιπτώσεις?