Φυσικό πρόσωπο ενοικιάζει ακίνητο μέσω των γνωστών πλατφορμών (Airbnb - Booking.com κλπ) με την διαδικασία της βραχυχρόνιας - τουριστικής μίσθωσης ακινήτου και φορολογείται με την κλίμακα των ενοικίων .
Το ερώτημα είναι το εξής: To ποσοστό που παρακρατούν οι πλατφόρμες (15% το Booking ή 3,72% το Airbnb) αφαιρείται από το ποσό της φορολογητέας ύλης ; Για παράδειγμα έστω ότι εκμισθώθηκε ακίνητο για δύο βράδια από 100 ευρώ την βραδιά μέσω airbnb. To ποσό που χρεώθηκε ο πελάτης είναι 200 ευρώ . To airbnb κράτησε προμήθεια 200 χ 3,72% = 7,44 και έγινε κατάθεση στον λογαριασμό του εκμισθωτή με το καθαρό ποσό δηλαδή 200-7,44=192,56.
Ο εκμισθωτής θα εκδώσει απόδειξη για 200 ή για 192,56 ευρώ και θα φορολογηθεί ανάλογα ;
Το ερώτημα γεννιέται γιατί εφόσον το εισόδημα αυτού του είδους είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και όχι από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είμαι βέβαιος ότι αφαιρείται έστω και το έξοδο της προμήθειας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .