Ο κωδικός 043 συμπληρώνεται λογικά όταν γίνονται πωλήσεις μέσω διαδικτύου.Η απορία μου όμως είναι για τον κωδικό 044.Συγκεκριμένα οι συναλλαγές μέσω Booking και Airbnb θεωρούνται παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και πρέπει να συμπληρωθεί και ο κωδικός 45;Ευχαριστώ.