Αξιότιμοι Κύριοι,

Παρακαλώ τη συνδρομή σας, στο παρακάτω θέμα.

Νομικό πρόσωπο (ΕΠΕ) με αντικείμενο δραστηριότητας κατασκευαστικές υπηρεσίες προέβει σε αλλαγή / προσθήκη κύριας δραστηριότητας με αντικείμενο εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Μίσθωσε ακίνητο από φυσικό πρόσωπο έναντι μηνιαίου τιμήματος προκειμένου να το υπεκμισθώνει με τους όρους που διέπονται στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Σε επικοινωνία που είχαμε με τη φορολογική αρχή μας ενημέρωσαν ότι εφόσον θα χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση από το νομικό πρόσωπο δεν απαιτείται η δήλωση του ως υποκατάστημα της εταιρείας. Είναι ορθό?

Η επιχείρηση, έχει αναρτήσει το ακίνητο σε μηχανές όπως η booking και η expedia προκειμένου να το μισθώνει. Το παραστατικό που εξέδιδε μέχρι τώρα, παρόλο που παρέχει μόνο υπηρεσίες κλινοσκεπασμάτων είναι Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών επιβαρυμένο με το ισχύον ΦΠΑ. Είναι ορθό? Η έκδοση τιμολογίου συγχέεται με την αλλαγή χαρακτηρισμού της εγκατάστασης ως τουριστική? ή δύναται να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και σε βραχυχρόνιες μισθώσεις?

Θεωρούμε ότι ο λόγος που θέλησε να χαρακτηρίσει τη μίσθωση βραχυχρόνια είναι η αδυναμία που αντιμετώπιζε από τον ΕΟΤ να χαρακτηριστεί ως τουριστική κατοικία και να εκδώσει το σήμα λειτουργίας.

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να προβεί προκειμένου να λειτουργεί νομίμως τις μισθώσεις που πραγματοποιεί?

Παρακαλώ για την άμεση συνδρομή σας,