Φορολογούμενος κάτοχος 4 κατοικιών 45 έως 67 τ.μ. σε νησί των κυκλάδων έχει λάβει από τον ΕΟΤ το ειδικό σήμα λειτουργίας Ε.Σ.Λ. σύμφωνα με το 4276/2014 και 4179/2013 ως τουριστικές κατοικίες.
Ο ίδιος είναι κάτοχος ιστοσελίδας για να βλέπει ο μισθωτής τα καταλύματα και να μπορεί να επικοινωνεί με τον ιδιοκτήτη. Φέτος δύο από τα τέσσερα καταλύματα δηλώθηκαν στην πλατφορμα airbnb .

Ερωτάται αν η σειρά των παρακάτω κινήσεων είναι σύμφωνα με το νόμο.

1) Για τα 2 καταλύματα που δεν είναι ενοικιάζονται σε πλατφόρμα ( airbnb ) παρά εμφανίζονται μόνο στην ιστοσελίδα του φορολογούμενου θα πρέπει :

α) Να ενοικιάζονται χωρίς επιπλέον παροχές .
β) Να συντάσεται συμφωνητικό μίσθωσης με το μισθωτή στο οποίο να αναφέρονται τα στοιχεία του ακινήτου , τα στοιχεία μισθωτή και εκμισθωτή , το αντίτιμο , η περίοδος μίσθωσης ,
γ) ο εκμισθωτής συντάσει δήλωση «Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» ως τουριστική βραχυπρόθεσμη ;;; ( ερώτημα ) έως το τέλος του επομένου μήνα από την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού ,
δ) με τη φορολογική δήλωση υποβάλεται έντυπο Ε2 στο οποίο και και δηλώνονται τα εισοδήματα
από ενοίκια και φορολογούνται με τη ανάλογη κλίμακα.

2) Για τα 2 καταλύματα που έχουν δηλωθεί στη πλατφορμα airbnb αλλά ενοικιάζονται και μόνα τους μέσω της ιστοσελίδας θα πρέπει :

Για τα διαστήματα που ενοικιάζονται χωρίς τη διαμεσολάβηση της πλατφορμας airbnb ακολουθούμε τα βήματα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω .
Για τα διαστήματα ενοικίασης μέσω διαμεσολάβησης της πλατφόρμας airbnb θα πρέπει :

α) ο ιδιοκτήτης να εγγραφτεί στο μητρώο της πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης ( προαιρετικό διότι είναι κάτοχος ΕΣΛ )
β) Να συντάσεται συμφωνητικό μίσθωσης με το μισθωτή στο οποίο να αναφέρονται τα στοιχεία του ακινήτου , τα στοιχεία μισθωτή και εκμισθωτή , το αντίτιμο , η περίοδος μίσθωσης ,
γ) να κάνει δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης μόνο για τα χρονικά διαστήματα που ενοικιάζονται μέσω airbnb και όχι για όλες τις μισθώσεις που αφορούν το ακίνητο αυτό.
δ) με τη φορολογική δήλωση υποβάλεται έντυπο Ε2 στο οποίο και και δηλώνονται τα εισοδήματα
από ενοίκια και φορολογούνται με τη ανάλογη κλίμακα. ( προφανώς διακριτά η ενοικίαση μέσω πλατφόρμας και διακριτά η ενοικίαση χωρίς διαμεσολάβηση πλατφόρμας ) .

Παρακαλώ αναμένω την απάντηση σας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.