Ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα ασφαλιστικός σύμβουλος - μεσιτείες και βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου (στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Airbnb ή και από αλλά sites).

Το προς μίσθωση ακίνητο είναι μισθωμένο από την επιχείρηση με δικαίωμα υπεκμίσθωσης.

Παρακαλώ θα ήθελα απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα:

1) Αν η χρέωση στον πελάτη από το site της Airbnb είναι για παράδειγμα 100€ για ενοίκιο + 30€ υπηρεσίες (για καθαριότητα μετά την αποχώρησή του).

Αυτό το εισόδημα θα αποτελεί

μίσθωση ακινήτου ( έσοδο χωρίς ΦΠΑ ) και υπηρεσίες καθαριότητας ( έσοδο με ΦΠΑ )

ή

στο συνολικό ποσό (ενοίκιο + υπηρεσίες) είναι έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα στο οποίο θα υπάρχει χρέωση ΦΠΑ.

2) Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να εκδώσουμε παραστατικό και με τι ποσοστό φόρου θα κοπεί (13% ή 24%)

3) Έχουμε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ από τις δαπάνες για την συντήρηση του ακινήτου.

4) Πρέπει να εγγραφεί στο VIES γιατί λαμβάνει το παραστατικό προμήθειας της Airbnb ή διότι μπορεί να έχει πελάτες και εταιρίες εξωτερικού.