Ομόρρυθμη εταιρεία,που οι εταίροι είναι επιχειρηματίες χωρίς να είναι οι ίδιοι λογοθεραπευτές-ψυχοθεραπευτές ή να έχουν κάποια σχέση με τις συγκεκριμένες εργασίες, παρέχει υπηρεσίες λογοθεραπείας σε παιδιά,μέσω πρόσληψης λογοθεραπευτών.Η εταιρεία δεν έχει αδειοδοτηθεί απο κάποια αρμόδια υπηρεσία γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο.Κατα την έναρξή μας στην εφορία μας υποχρέωσαν να υπαχθούμε στο φπα,αν και οι δραστηριότητές μας απαλλάσσονται απο αυτόν.Οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες πρός μαθητές με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στους οποίους συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, διαταραχές ομιλίας- λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κλπ. γίνονται απο το κέντρο μετά την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης για κάθε παιδί.Η χορήγηση ιατρικής γνωμάτευσης είναι απαραίτητη, γιατί με αυτήν πληρώνει ο Εοππυ τους μαθητές για τις εν λόγω συνεδρίες.
1.Αν κάποιο παιδί δεν έχει ιατρική γνωμάτευση και επιθυμεί να πραγματοποιήσει κάποιες συνεδρίες και να πληρώσουν οι γονείς ιδιωτικά τότε πρέπει να επιβαρύνουμε με φπα την απόδειξη?Είμαστε σύννομοι που εκδίδουμε αποδείξεις χωρίς φπα?Οταν μέσα σε μια διαχειριστική χρήση δεν εχουν πραγματοποιηθεί συνεδρίες με φπα,εφόσον υπάρχει ιατρική γνωμάτευση,τότε το φπα των δαπανών θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος της παροχής?
2.Κατά την διάρκεια της χρήσης υποβάλλουμε μηδενικά φπα αφού οι δραστηρίοτητες δεν υπάγονται σε αυτόν.Είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση?Αν εκδίδαμε αποδείξεις με φπα για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση για τον θεράποντα,θα έπρεπε να κάνουμε prorata για τις κοινές δαπάνες?
3.Εκδίδουμε αποδείξεις απο υπολογιστή,χωρίς φορολογικό μηχανισμό, με το όνομα και την δ/νση του θεράποντα,είναι σύννομο αυτό?