Καλημέρα σας,
θα ήθελα να διευκρινιστεί αν ο κωδικός 362 αφορά αγορές παγίων γενικά ή
αφορά αγορές επενδυτικών αγαθών βάσει ΠΟΛ. του 1997 (αίτηση απαλλαγής φπα από τον έφορο ,επενδυτικοί νόμοι κλπ.?