Ατομική επιχείρηση έχει δύο δραστηριότητες:

α) Υπηρεσίες λογοθεραπείας, κεντρικό (ιατρική υπηρεσία απαλλασσόμενη του φ.π.α)

β) Λιανικό εμπόριο υποκατάστημα ,(κανονικό καθεστώς φ.π.α.)

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ως προς τον φ.π.α ( υποβολή περιοδικής κ.τ.λ)

Ευχαριστώ!