Εταιρεία η οποία είναι ενταγμένη στο άρθρο 39β του ΦΠΑ,το ΦΠΑ το αποδίδει όταν το εισπράτει...στο τέλος του χρόνου υπάρχει υπόλοιπο στον ΦΠΑ του ειδικού καθεστώτος(54.91..)και αντίστοιχα στην καθαρή αξία των πωλήσεων(73.91...)..Αυτά τα έσοδα που δεν έχουν υπολογιστεί στην υποβολή του Φ2 θα αναγνωριστούν στην φορολογία εισοδήματος;

Όσον αφορά τη Μυφ,δηλώνουμε όλα τα τιμολόγια στο αρχείο εσόδων ακόμα και αυτά που δεν έχουμε εσιπράξει;