Κύριοι,

Σας θέτουμε υπόψιν σας την παρακάτω περίπτωση που αντιμετωπίζουμε και σας

παρακαλούμε να έχουμε την άποψη σας το συντομότερο δυνατό:

Κυπριακή ΕΠΕ συνέστησε Ελληνική Ετερόρρυθμη Εταιρία συμμετέχουσα ως ετερόρρυθμο μέλος με ποσοστό 99%,το δε υπόλοιπο συμμετοχής 1% το κατέχει Έλληνας φυσικό πρόσωπο συμμέτεχων ως ομόρρυθμο μέλος.

Η Εταιρία τηρεί απλογραφικά βιβλία και κατά το 2017 πραγματοποίησε κέρδη τα οποία ως γνωστόν θα φορολογηθούν στο όνομά της με ποσοστό 29%.

Το ερώτημα είναι κατά πόσον η κυπριακή επε έχει υποχρέωση υποβολής δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα για τα κέρδη που της αναλογούν και τα οποία έχουν φορολογηθεί στο όνομα της ΕΕ

Ευχαριστούμε,