Κυπριακή εταιρεία ltd δραστηριοποιείτε στην Ελλάδα έχοντας ιδρύσει υποκατάστημα ΕΠΕ με Ελληνικό ΑΦΜ και έναν Έλληνα διαχειριστή.

Με ποιόν τρόπο και ποιές διαδικασίες θα μπορούσε η Κυπριακής εταιρείας να μεταβιβάσει το Ελληνικό υποκατάστημα με το ίδιο Ελληνικό ΑΦΜ και να συνεχίσει να υφίσταται ως ΕΠΕ ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με Έλληνες εταίρους ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΦΜ χωρίς όμως την ύπαρξη της Κυπριακής εταιρείας η οποία μετα απο αυτο θα διαλυθεί.