Σε μία ΕΠΕ συμμετέχουν 2 εταίροι με ποσοστό 50% ο καθένας και ο ένας είναι διαχειριστής.

Ο ένας από τους δύο ( ο διαχειριστής) συμμετέχει και σε 1 ΙΚΕ σαν διαχειριστής με ποσοστό συμμετοχής 10% και το υπόλοιπο 90% το κατέχουν μέλη της οικογένειας του, δηλαδή η σύζυγος και τα 2 παιδιά του.

Οι 2 εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες;