Παρακαλώ θα ήθελα την άποψή σας στο παρακάτω θέμα:

Στον ισολογισμό ημεδαπής ΕΠΕ υπάρχει λογαριασμός συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 100000€ σε Τουρκική ΑΕ η οποία ετέθη σε εκκαθάριση και λύση.
α)Οι ζημίες που έχει καταγράψει η Τουρκική ΑΕ θα εκπέσουν φορολογικά απο την ημεδαπή ΕΠΕ ?

β)Ποιες εγγραφές θα πρέπει να γίνουν ώστε να διαγραφεί η συμμετοχή από τα βιβλία της ημεδαπής ΕΠΕ?

Ευχαριστώ