Αλλοδαπή εταιρεία με έδρα στην Κύπρο και νομική μορφή Ε.Π.Ε ,

xωρις μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αγόρασε ένα ακινητο στην Ελλάδα

Στην Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και η εταιρεία

δηλωθηκε ως αλλοδαπη εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτου χωρίς Κ.Α.Δ δραστηριότητας και πήρε κλειδάριθμο

Οι ερωτήσεις που θα θέλαμε να μας απαντήσετε είναι οι εξής :

1.Η εταιρεία είτε μισθώνει είτε ιδιοχρησιμοποεί το ακίνητο θα υποβάλει δήλωση Ε9 και δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων ;

2.Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν μισθώνετε πρέπει να υπολογισθεί υποχρεωτικά Τεκμαρτό μίσθωμα το οποίο όμως παρότι δεν προκύπτει διαφορετικό φορολογικό αποτέλεσμα επειδή το ίδιο ποσό υπολογίζεται ως έσοδα και έξοδο για το νομικό πρόσωπο θεωρείτε εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα οπότε και συνεπάγονται οι υποχρεώσεις για τήρηση διπλογραφικών βιβλίων , υπολογισμό αποσβέσεων , απογραφής προσδιορισμού κεφαλαίου ;

3.Η χρήση της του ακινήτου από στελέχη τηα αλλοδαπής εταιρείας θεωρείται ιδιοχρησιμοποίηση

4.Εφόσον δηλωθεί ότι ιδιοχρησιμοποιείται υπάρχει η υποχρεωση να δηλωθει και ως εγκατάσταση στην Ελλάδα

5.Από τα ανωτέρω προκύπτει και υποχρέωση απογραφής στο ΓΕΜΗ ;

6.Στην περίπτωση τήρησης βιβλίων και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων το λογιστικό – φορολογικό αποτέλεσμα δηλώνεται και από την εταιρεία στο εξωτερικό δηλαδή το αποτέλεσμα προσαρτάτε στο αποτέλεσμα της όπως γίνεται και με τις αλλοδαπές εταιρείες που έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα ;

Με εκτίμηση