Παρακαλώ ενημερώστε με σχετικά τους αμοιβόμενους με τίτλο κτήσης (μη επαγγελματίες). Πρέπει εκτός από χαρτόσημο 3,6% να γίνεται και παρακράτηση 20%; Έχει σημασία το όριο των 300 ευρώ για την παρακράτηση, καθώς και το είδος της απασχόλησης (πχ πρώην ελευθέρια επαγγέλματα);