Καλημέρα σας,

Θα ήθελα την άποψή σας στο παρακάτω ερώτημα -θέμα που απασχολεί την εταιρεία μας.

Πρακτορείο Ασφαλειών ή εταιρεία Παροχής χρηματοοικονομικών Συμβουλών πληρώνει προμήθειες για σύσταση πελατείας.
Οι άνθρωποι που εισπράττουν την προμήθεια δεν είναι επιτηδευματίας ,κατά συνέπεια δεν έχουν βιβλία.
Πως μπορεί να τους πληρώσει η εταιρεία προμήθειες? Με ποιο στοιχείο του ΚΒΣ, ώστε να μην έχει πρόβλημα ?Μπορεί να συνάψει σύμβαση έργου για σύσταση πελατείας μαζί τους και να εκδίδει τίτλο κτήσης για τις αμοιβές προμηθειών και κατά πόσο είναι καλυμμένη με αυτό τον τρόπο? Στον τίτλο κτήσης εκτός από φόρο κα χαρτόσημο ,με βάση την νέα διάταξη θα πρέπει να υπολογίζονται και ασφαλιστικές εισφορές και να αποδίδονται από την εταιρεία ή τους ίδιους?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.