Χαίρετε σε ΙΚΕ , με διάφορες δραστηριοτητες μεταξύ των οποίων και η αγοραπωλησία ακινήτων , θέλω να ρωτήσω ως προς προς τα παρακάτω:

Οταν η εταιρεία αγοράζει ένα ακίνητο χωρίς ΦΠΑ με σκοπό την μεταπώληση του, η αγορά του θεωρείτε ότι είναι αγορά εμπορευμάτων(?), αν όμως στο ακίνητο εκτελεστούν και εργασίες ανακαίνισης τότε αυτά τα έξοδα ανακαίνισης δεν θα έχουν δικαίωμα έκπτωση (?) καθώς το ΦΠΑ των εξόδων αφορά αποκλειστικά την δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στο φπα (?) Ετσι αν δεν εκπίπτει τότε το φπα αυτό ακολουθεί την καθαρή αξία και αυξάνει δηλαδή την αξία του εμπορεύματος (ομάδα 20*) ? ή πάει στον 63-98* ΦΠΑ εκπιπτόμενος στην φορολογία ? Είναι ορθή η καταχώρηση των εξόδων ανακαίνισης στον ίδιο κωδικό της ομάδας 20* του ακινήτου που αφορά ώστε να βγαίνει το κόστος ? Τέλος για τις υπόλοιπες κοινές δαπάνες (όπως ρεύμα έδρα, αμοιβή λογιστή κλπ) με τις άλλες δραστηριότητες που υπάγονται στο φπα η εταιρεία θα διενεργήσει προράτα , πως δείχνουμε ποιά έξοδα είναι στις κοινές δαπάνες και εαν είναι απαραίτητο αυτό να φαίνεται στα βιβλία , διότι στους κωδικούς 54* θα είναι και οι κοινές δαπάνες αλλά και κάποιες που δεν είναι κοινές.