2 φυσικά πρόσωπα έχουν συγκυριότητα (50-50) σε ένα ακίνητο, το ακίνητο αυτό το ενοικιάζουν σε ένα νομικό πρόσωπο ΟΕ(στο οποίο επίσης συμμετέχουν 50-50) τα τελευταία 4 χρόνια. Προκύπτει ένα πρόβλημα με υγρασίες στην Στέγη και αναγκάζονται να προβούν στην τοποθέτηση νέας στέγης, οι δαπάνες που θα γίνουν μπορούν να αναγνωριστούν ως πάγιο από το νομικό πρόσωπο και να εκπεσθεί το αντίστοιχο ΦΠΑ ?

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο δεν έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη μνεία, θα μπορούσε ενδεχόμενη πρόβλεψη σε αυτό αυτό να επηρεάσει το αποτέλεσμα ?