Στη περίπτωση που δεν έχουμε υποκατάστημα των αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ποιός πρέπει να είναι ο λογιστικός χειρισμός των παγίων, των εσόδων και των δαπανών; Πως απεικονίζεται το Κεφάλαιο στα βιβλία, αφου στην ουσία δεν υφίσταται; Πρέπει να τηρείται Ταμείο; Και πως προκύπτει το λογιστικό/φορολογικό αποτέλεσμα; Σας παρακαλώ για την άμεση απάντηση σας, ώστε να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες.

http://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=33882