Καλησπέρα σας
Η Μητρική Ανώνυμη Εταιρεία φορολογικός κάτοικος Ελλάδος πληρώνει τόκους από δάνειο που έχει πάρει από την Θυγατρική με έδρα την Κύπρο.
Η Ελληνική εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών της Κυπριακής Θυγατρικής και είναι στην κατοχή της 20 χρόνια.
Ισχύει σε αυτη την περίπτωση το άρθρο 63 περί απαλλαγής ενδοομιλικών πληρωμών?
Μην ξεχνάτε ότι ο δικαιούχος των τόκων είναι η Θυγατρική Κυπριακή.Η Ελληνική Εταιρεία που πληρώνει κατέχει το 100% των μετοχών της Κυπριακής και όχι το αντίστροφο.
Σας ευχαριστώ