Καλησπέρα σας

Θυγατρική εταιρεία με έδρα στην Ρουμανία δάνεισε την Ελληνική Μητρική Εταιρεία.
Η συμφωνία δανείου υπογράφηκε στην Ρουμανία και τα λεφτά κατατέθησαν όμως σε λογαριασμό της Ελληνικής εταιρείας στην Ελλάδα.
Υφίσταται υποχρέωση χαρτοσήμου 2,4% και σε τι προθεσμία έιναι η καταβολή?

Σας ευχαριστώ