Κάποια ερωτήματα σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

1) Όταν 2 σύζυγοι είναι ο ένας μέτοχος και πρόεδρος σε ΑΕ και ο άλλος διαχειριστής σε ΙΚΕ, η ΑΕ και η ΙΚΕ θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις;

2) Αν ένας εταίρος Α σε ΙΚΕ με ποσοστό πάνω από 33% είναι ταυτόχρονα εταίρος και σε άλλες ΙΚΕ με ποσοστό πάνω από 33% τότε αυτές οι εταιρείες είναι συνδεδεμένες, έτσι;
Στο Ε3 στο πεδίο 037 τι ακριβώς συμπληρώνουμε Δηλαδή για την συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιες εταιρείες συμμετέχει ο εταίρος Α, για να αναγραφούν όλες οι εταιρείες και το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει στην κάθε μία;

3) Όταν ένας μέτοχος σε ΑΕ με ποσοστό άνω του 33% έχει και ατομική επιχείρηση, αυτές οι επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες και αν έχουν συναλλαγές μεταξύ τους πρέπει να στέλνουν φάκελο ενδοομιλικών;

4) Το όριο των ενδοομιλικών συναλλαγών για τζίρο έως 5.000.000 είναι 100.000 αθροιστικά για έσοδα- έξοδα και αθροιστικά για όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις; Το όριο των 100.000 είναι προ φπα;
Όχι δηλαδή για τις συναλλαγές της με κάθε επιχείρηση ξεχωριστά; Οι υποχρεώσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ποιες είναι;