Στην ΟΕ ΑΛΦΑ συμμετέχουν 2 αδέρφια ο Χι & ο Ψι με ποσοστό 50%-50% και συναλλάσεται με τις παρακάτω εταιρείες
i) Στην ΟΕ ΒΗΤΑ συμμετέχουν τα 2 παιδιά τους με ποσοστό 50%-50% ο καθένας τους
ii) Στην ΟΕ ΔΕΛΤΑ συμμετέχουν τα 2 παιδιά τους με ποσοστό 25%-25% ο καθένας τους και κάποιος τρίτος με ποσοστό 50% .
Στις αναφερόμενες περιπτώσεις ( i & ii ) υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλλαγων ?
Υ.Γ. Ο τζίρος είναι άνω των 100.000