Καλησπέρα σας,
σε εργατοτεχνίτη που αμείβεται με ημερομίσθιο 43,29 € για 7ωρη πενθήμερη απασχόληση, δηλαδή 35 ώρες την εβδομάδα Δευτέρα με Παρασκευή, πόσα ένσημα είναι σωστό να υπολογίζουμε;
20-23 ανάλογα με τις εργάσιμες ημέρες του μήνα ή 24-27 με την προσάυξηση του Σαββάτου όπως κάνουμε με τους ημερομίσθιους πλήρους απασχόλησης;
Θα με βοηθούσε παράδειγμα σας για τον Ιανουάριο και για τον Φεβρουάριο 2018.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.