Ο εργοδότης παρακράτησε τον Φεβρουάριο από αμειβόμενο με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ βάσει του άρθρου 55 του Ν.4509/2017. Υπάρχει υπουργική απόφαση που να ορίζει την διαδικασία απόδοσης των εισφορών; Μήπως δεν έπρεπε να γίνει η παρακράτηση και να περιμέναμε πρώτα να δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση;

Σας ευχαριστώ