Παρακαλώ, θα ήθελα να με ενημερώσετε πως υπολογίζονται και με ποιον τρόπο αποδίδονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν από την έκδοση τίτλου κτίσης (πρώην απόδειξη δαπάνης).