Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει διευκρινιστεί ο μηχανισμός ασφάλισης ,στην περίπτωση που εταιρεία απασχολεί κάποιον περιστασιακά και για τον λόγο αυτό εκδίδει απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης - τίτλο κτήσης -ή απασχολεί κάποιον με μπλοκάκι (τιμολόγιο) σε μέχρι 2 εργοδότες .

Πως συντάσσεται η ΑΠΔ αυτού ; Ποιον ΚΑΔ , ποιο Πακέτο κάλυψης (ΚΠΚ) , ποιο Κωδικό ειδικής περίπτωσης και ποιον κωδικό ειδικότητας πρέπει να έχει η ΑΠΔ ; Υπάρχει ειδική πλατφόρμα στην οποία πρέπει να στέλνουμε αντίγραφο σύμβασης;