Πως θα γίνει η καταχώρηση και σε ποιους κωδικούς οι αμοιβές με τίτλους κτήσης/ αποδείξεις δαπανών και οι ασφαλιστικές εισφορές, περίοδος απασχόλησης, ημέρες κλπ? Θέλουμε να πληρώσουμε συνεργάτη με τίτλο κτήσης για τον Απρίλιο. Να τον πληρώσουμε ως έναντι ή να εκδώσουμε κανονικά τίτλο κτήσης χωρίς εισφορές. Αν βγει τίτλος κτήσης πριν την έκδοση της αναμενόμενης απόφασης δεν πρέπει να ζητηθεί το σχετικό ΕΦΚΑ ούτε αναδρομικά. Παρακαλώ επιβεβαιώστε . Επίσης πρέπει να φτιάξουμε και σύμβαση για την αμοιβή με τίτλο κτήσης?