H εταιρία ΑΛΦΑ πρόκειται να απορροφήσει πλήρως τη ΒΗΤΑ με τον Ν.2166/1993

Η εταιρεία ΑΛΦΑ. μέχρι και τη χρήση 2010 σταδιακά ,κεφαλαιοποίησε αποθεματικά του ν. 1892/1990 ,1828/89 καθώς και διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων του ν.2065/1992 συνολικού ποσού ευρώ 1.600.000.

Η κεφαλαιοποίηση έγινε αφού εκπληρώθηκαν όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονταν κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης των εν λόγω αποθεματικών και της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας παγίων και ορθώς έχουν προστεθεί στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΛΦΑ.

Στην εταιρεία ΑΛΦΑ συμμετέχει και η εταιρεία ΒΗΤΑ με ποσοστό συμμετοχής 35,00 %.

Έναντι των κεφαλαιοποιήσεων αυτών που πραγματοποίησε η ΑΛΦΑ ., η ΒΗΤΑ. έλαβε δωρεάν μετοχές αξίας 560.000,00.

Κατά την λήψη των μετοχών αυτών η ΒΗΤΑ έκανε εγγραφή Χ 18.χχ Συμμετοχές εις Π 41.06 Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων ποσού 560.000,00.
Στον Ισολογισμό της 31.12.2017 της ΒΗΤΑ συνεχίζει να υφίσταται το εν λόγω κονδύλιο.

Εντός της χρήσεως 2018 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ) με δεδομένα της 31.12.2017 , πρόκειται οι δύο εταιρείες ΑΛΦΑ και ΒΗΤΑ να συγχωνευτούν με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (Η ΑΛΦΑ θα απορροφήσει την ΒΗΤΑ).

Κατά τη συγχώνευση η αξία των συμμετοχών της εταιρείας ΒΗΤΑ (στην ΑΛΦΑ) θα απαλειφθεί ισόποσα με το λογαριασμό κεφάλαιο.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι:

α) Το κονδύλι Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων ποσού 560.000,00 θα συνεχίσει να υφίσταται και ποία θα είναι η τύχη του από ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ άποψη ;

β) Ποιό θα είναι το νέο κεφάλαιο – μετά την απορρόφηση ;

γ) Ποία πρέπει να είναι η σχέση ανταλλαγής των μετοχών;

δ) Ποιος θα είναι ο ισολογισμός μετασχηματισμού με βάση τα συνημμένου πίνακα ;

ε) Το γεγονός ότι οι μέτοχοι της ΒΗΤΑ είναι και μέτοχοι στην ΑΛΦΑ δημιουργεί κάποιο πρόβλημα και ποιό;

Σημείωση: Επειδή το θέμα επείγει θα παρακαλούσα για όσο το δυνατόν συντομότερη απάντηση.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων