Κοινοπραξία με διπλογραφικά βιβλία προσδιόριζε τα κέρδη ετών 2004-2008 με το άρθρο 34 του ν 2238/1994, δηλαδη τεκμαρτα + 40% (λογιστικών -τεκμαρτών κερδών).Το 60 % των λογιστικών - τεκμαρτών κερδών εμφανίζοταν στον λογ 41.92 αφορολόγητα αποθεματικά όπου διανεμήθηκαν το 2013 πληρώνοντας φόρο 15% , και το υπόλοιπο 40% εμφανιζόταν στον λογ 41.05.01 φορολογημένο αποθεματικό α΄ρθρου 7 του ν 2579/1998 . Τα μέλη της κ/ξιας είναι 2 φυσικά πρόσωπα και μία κ/ξια με απλογραφικά βιβλία . Τώρα η κ/ξια θα προχωρήσει στην οριστική λύση της λόγω παράδοσης του έργου.
Ερωτάται ποιά θα είναι η τύχη του φορολογημένου αποθεματικού του άρθρου 7 του ν 2579/1998 , θα πληρώσουμε φόρο 10% ή όχι , θα προσαυξήσουμε τα κέρδη ή απλώς θα τα διανείμουμε χωρίς να πληρώσουμε φόρο;Για την κ/ξια με τα απλογραφικά βιβλία θεωρείται έσοδο απο επιχειρηματική δραστηριότητα;

Ευχαριστώ πολύ!