Καλημέρα σας,

υποβάλλω προς απάντηση τα παρακάτω

1) ΑΕ μπορεί να διανείμει όλα τα αδιανέμητα κέρδη που εμφανίζει στον ισολογισμό ( πλην τακτικό αποθεματικό και λοιπά υποχρεωτικά αποθεματικά βάσει καταστατικού ) και αν ναι βάσει τι ποσοστό πλειοψηφίας? Βέβαια, μετά τη διανομή τα ΙΚ θα είναι ίσο με το καταβληθέν κεφάλαιο 40 και το τακτικό αποθεματικό 41 όπως ορίζει ο 4548/2018.

2) Με ποιο τρόπο μπορεί να μοιράσει δωρεάν μετοχές στους μετόχους ?

3) Η διαδικασία για την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων μερισμάτων ( 42 ) που λαμβάνεται με έκτακτη ή τακτική ΓΣ ποια είναι ? ( σειρά διαδικασίας και χρονικά περιθώρια του κάθε σταδίου μέχρι την ολοκλήρωση της )

4) Ο λογαριασμός 43 υπολογίζεται στα ίδια κεφάλαια?
Αν γίνει λήψη απόφασης για αύξηση κεφαλαίου 31/12 τα χρήματα πρέπει να καταβληθούν εντός έτους για να ολοκληρωθεί.
α) Αν στις 31/12 λήφθηκε η απόφαση αλλά η καταβολή των χρημάτων γίνει την επόμενη χρονιά θα αυξηθούν τα ΙΚ της ΑΕ? Τι λογιστικές εγγραφές θα γίνουν?
β) Αν στις 31/12 λήφθηκε η απόφαση και έγινε μερική καταβολή των χρημάτων θα αυξηθούν τα ΙΚ της ΑΕ? Τι λογιστικές εγγραφές θα γίνουν?

Σας ευχαριστώ