Η εταιρεία μας εισάγει και εμπορεύεται τρόφιμα. Δύο φορές τον μήνα έρχεται φορτωμένη νταλίκα από το εξωτερικό.
Για τις ανάγκες της εκφόρτωσης παίρνουμε 2-3 εργάτες που ολοκληρώνουν την εκφόρτωση σε 3-4 ώρες.
Οι εργάτες αυτοί, άλλοι κάθε φορά, δεν προσλαμβάνονται και πληρώνονται με τίτλο κτήσης.
Το ερώτημά μου είναι, πώς διασφαλιζόμαστε από έναν επιτόπιο έλεγχο του ΙΚΑ ή του ΣΕΠΕ και πως μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι συγκεκριμένοι εργάτες δεν είναι μόνιμοι μη δηλωμένοι αλλά έκτακτοι και μόνο για το συγκεκριμένο έργο της εκφόρτωσης. Εάν δεν μπορούμε να το αποδείξουμε θα πρέπει να κάνουμε κανονικές προσλήψεις?