Αγαπητοί συνεργάτες,
Προβλέπεται πλέον η υποχρεωτική διάκριση σε υπολογαριασμούς του 20 οι αγορές από χώρες της ΕΕ και εκτός?
Ευχαριστώ
Δ. Μαντάος